Pro Vás na míru

Nabídka řešení centralizovaného zadávání

Co nabízíme?

Vytvoření a následný provoz systému centralizovaného zadávání. Na základě analýzy navrhneme optimální způsob řešení problematiky centralizovaného zadávání v souladu s usnesením vlády a metodikou Ministerstva pro místní rozvoj. Implementované řešení jsme schopni následně metodicky a technicky podporovat, zpracovávat statistické výstupy pro vedení úřadu, kontrolní orgány i Ministerstvo pro místní rozvoj.

Proč řešení od QCM?

QCM působí v oblasti veřejných zakázek již více než 9 let a vyvinulo nástroje, které umožní automatizaci procesů centralizovaného zadávání. QCM má prokazatelné zkušenosti s úspěšným nasazením i provozem nástrojů – viz naše reference. QCM disponuje týmem špičkových odborníků, kteří úspěšně implementovali systém centrálního zadávání u velkých a středních zadavatelů.

Řešení od QCM je praxí prověřené a minimalizuje náklady spojené se zaváděním systému.

Jaký bude postup?

A. QCM zpracuje detailní závazný postup pro výkon centralizovaného nákupu pro všechny zúčastněné složky rezortu (zákazníka), tzn. zejména:
B. QCM připraví implementaci výkonu centralizovaného nákupu do reálné praxe:

QCM pomůže s řešením smluvních vztahů mezi účastníky centralizovaného nákupu (smlouva CZ-VZ) a realizovat veřejné zakázky (rámcové smlouvy) dle navrženého harmonogramu.

QCM bude spolupracovat na veřejných zakázkách souvisejících s centralizovaným nákupem buď formou konzultací, nebo přímo administrací těchto zakázek.

C. QCM zajistí zabezpečení podpory a provozu systému:

Jak bude probíhat provoz implementovaného řešení?

Aby systém centralizovaného zadávání fungoval efektivně, je nutné se o něj s náležitou péčí starat. Nabízíme tým vyškolených pracovníků, kteří se seznámí s výsledky implementační fáze projektu, nastudují si všechna specifika nasazeného řešení a budou schopni poskytovat nejen technickou podporu, ale i metodickou tak, aby všichni účastníci systém centralizovaného zadávání používali v souladu s určenými postupy a pravidly.

Součástí provozní podpory je i pomoc při zpracování reportů o průběhu využívání centralizovaného zadávání pro management a kontrolní orgány. Samozřejmostí je rovněž pomoc při přípravě výroční zprávy pro Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jaké budou výstupy?

Závazný postup pro výkon centralizovaného nákupu bude předán ve formě závěrečné zprávy včetně příloh:

Provoz implementovaného řešení bude probíhat po celou dobu dle uzavřené smlouvy mezi QCM a zákazníkem. Telefonické, e-mailové a osobní konzultace jsou samozřejmostí.

Jakou součinnost potřebujeme?

Pro splnění úkolů bude vyžadována součinnost zástupců útvarů pracovníků zadavatele, kteří budou nápomocni při získávání informací o účetních výstupech, stavu veřejných zakázek a komoditní specialisté – IT, kancelářské potřeby, nábytek, automobilní technika, energetici apod., kteří se budou podílet na standardizaci vybraných komodit.

Navrhujeme vytvořit za účelem analýzy a standardizace pracovní skupinu zadavatele, která bude v kontaktu s pracovníky QCM.

Spokojení klienti - reference